Gratis evaluering

In sy boek Frames of Mind beskryf Howard Gardener verskillende tipes intelligensies wat hy aan leerstyle koppel. Vul die volgende vraelys in wat na aanleiding van Gardener opgestel is om jou voorkeur studiestyl te bepaal. Onthou: hier is nie regte en verkeerde antwoorde nie. Dit is slegs ’n manier om te bepaal met watter studiestyl jy gemaklik is.

Lees die onderstaande sinne en maak ’n kruisie onder die nommer wat jy kies. Ons werk op ‘n 5-punt skaal. Nommer 1 is die minste soos jy en nommer 5 is die meeste soos jy. Merk die nommer wat eerste in jou gedagtes opkom.

1. Ek hou daarvan om boeke te lees of om verhale of gedigte te skryf. Op skool is Tale is vir my lekker.


2. Ek hou daarvan om wiskunde probleme sommer in my kop op te los. Ek kan data en wiskundige probleme maklik verwerk.


3. Ek hou daarvan om te krabbel wanneer ’n klas aangebied word. Dit help my om beter te konsentreer. Ek sien altyd goed wat ek graag sal wil afneem met ’n kamera. Ek kan ’n prentjie in my kop van iets kry en dit dan bou of afrig.


4. Ek hou daarvan om met my pen tyd te hou op die tafel. Ek hou van geluide, liedjies, wysies en gedigte.


5. Ek hou van fisiese oefeninge. My kamer lyk sos 'n sportwinkel. My lyf is vir my belangrik en ek weet hoe om my lyf goed te gebruik.


6. Vriendskappe kom vir my baie maklik en ek weet gewoonlik wat my vriende dink. Ek kom maklik met ander mense oor die weg.


7. Ek verstaan altyd hoekom ek optree soos wat ek optree. Ek kan my woede en vrese verstaan en dit bestuur. Ek is geduldig met my tekortkominge en werk aan my selfbeeld.


8. Ek hou daarvan om in die natuur te wees en om betrokke te raak by groepe wat die natuur beskerm soos om indringerplante uit te roei of om 'n rommel-optel veldtog te reel.


Ouer se titelOnthou om die "stuur" knoppie hier onder te druk as jy die vraelys klaar ingevul het: